arnaud-jaegers-253360-unsplash.jpg

Czy mam prawo do głosowania?

Obcokrajowcy nabywają prawo do głosowania w wyborach samorządowych zależnie od okresu stałego zamieszkania na Islandii. Obywatele państw innych, niż nordyckie:

po pięciu latach nieprzerwanego pobytu na Islandii, czyli posiadający stały meldunek w kraju od 26 maja 2013 roku.

 

Dlaczego miałbyś/miałabyś głosować?

Być może zastanawiasz się: dlaczego miałbym / miałabym zawracać sobie głowę głosowaniem? Czy jest to dla mnie naprawdę ważne? Cóż, jest ważne i to bardzo. W małym społeczeństwie, takim jak Islandia, liczy się każdy głos, o wiele bardziej niż w innych krajach. Co więcej, wybory samorządowe dotyczą tego, co naprawdę ważne dla większości z nas.

Twój głos będzie miał wpływ na to, kto będzie zarządzał miastem i podejmował decyzje, które wpłyną na życie każdego z nas. Wybory lokalne są bezpośrednio związane ze szkołami, do których uczęszczają nasze dzieci, mieszkaniami dla nas i naszych rodzin, transportem publicznym, opieką społeczną itd.

 

To są sprawy, na które oddamy głos 26 maja!

 
 

Dlaczego miałbyś/miałabyś głosować na Samfylking?

Samfylkingin prezentuje to, co większość z nas zna jako socjaldemokrację. Sprawy dotyczące imigrantów stanowią podstawę socjaldemokracji, czyli m.in. równe szanse dla każdego członka społeczeństwa. W Samfylking wierzymy w sprawiedliwość społeczną, czyli w zapewnienie wysokiej jakości edukacji nie tylko osobom zamożnym, w zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa mieszkaniowego, poprawę transportu publicznego, zapewnienie równości wynagrodzeń za tą samą pracę bez względu na płeć i narodowość. I co najważniejsze, wierzymy w budowanie Kópavogur razem. To także Twój dom!

W Samfylking akceptujemy różnorodność i wierzymy, że różnorodność czyni nas silniejszymi i lepszymi. Wierzymy również w to, co nas łączy. Dbamy o nasze rodziny i sprawiedliwość społeczną.

Zadbamy o to, aby w budowaniu sprawiedliwego społeczeństwa, wszystkie głosy zostały usłyszane poprzez dialog międzykulturowy i zrozumienie.

IMG_8844.jpg
 

Najważniejsze punkty naszego programu

 
IMG_8688.jpg

Mieszkania dla wszystkich grup społecznych

Chcemy zagwarantować różnorodność na rynku mieszkaniowym w Kópavogur. Młodzi ludzie nie powinni musieć wyprowadzać się z miasta, aby zapewnić sobie dach nad głową. Kópavogur powinno zadbać o to, by studenci, najemcy, osoby potrzebujące wsparcia socjalnego oraz emeryci mieli dostęp do zróżnicowanego rynku mieszkaniowego.

Nasze kroki w kierunku lepszego rynku mieszkaniowego:

 • Współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi takimi jak np. Bjarg íbúðafélag

 • Przydział działek budowlanych zapewniający budowę lokali mieszkaniowych różnych rozmiarów i zapewnienie wystarczającej liczby mieszkań w mieście

 • Zapewnienie młodym osobom dostępu do mniejszych i ekonomicznych lokali mieszkaniowych (na wynajem lub na sprzedaż)

 • Kontrola nad wynajmem mieszkań turystom np. przez stronę airbnb

 • Budowa mieszkań studenckich w dzielnicy Kársnes (we współpracy ze studenckimi spółdzielniami mieszkaniowymi)

 

Edukacja

Zapełnijmy lukę między urlopem macierzyńskim a przedszkolem.

Musimy zapełnić lukę między urlopem macierzyńskim a przedszkolem, tak aby dzieci od 12 miesiąca życia miały zapewnione miejsce w przedszkolach. Według nas konieczne jest stworzenie specjalnych oddziałów przedszkolnych dla najmłodszych dzieci (od 12 miesiąca życia).

W ciągu następnej kadencji chcemy:

 • zapełnić lukę – czyli zapewnić dzieciom, miejsca w przedszkolach od 12 miesiąca życia.

 • skrócić czas pracy nauczycieli i pracowników przedszkolnych oraz poprawić ich warunki pracy.

 • zająć się remontem i naprawą budynków przedszkolnych i szkolnych.

 • poprawić warunki pracy nauczycieli i zwiększyć dostępność pomocy specjalistów (np. psychologów i logopedów) w edukacji.

 • wydłużyć w okresie wakacyjnym czas działania świetlic szkolnych.

aaron-burden-60068-unsplash.jpg
 

Sprawy dotyczące mieszkańców obcego pochodzenia

 

Mieszkańcy o innych korzeniach wzbogacają nasze społeczeństwo i są mile widziani w mieście. Obcokrajowcy stanowią obecnie około 10% mieszkańców miasta  i ważne jest, aby samorząd uwzględnił to w swojej polityce i pracy na rzecz społeczeństwa. Dzieci posługujące się innym językiem ojczystym, niż język islandzki powinny mieć zapewnione równe i pozbawione przeszkód szanse do udziału w zajęciach sportowych i rekreacyjnych.

Najważniejsze jest zapewnienie im jak najlepszych warunków do nauki języka islandzkiego. Samfylking chce zapewnić dzieciom obcego pochodzenia większą liczbę godzin lekcyjnych w szkołach, mających na celu wspieranie nauki islandzkiego jako drugiego języka oraz wspieranie ich kompetencji kulturowych.

 
IMG_8965.jpg

Chcemy wspierać  mieszkańców obcego pochodzenia i działać na rzecz rozkwitu społeczeństwa wielokulturowego poprzez:

 • powołanie Miejskiej Rady Wielokulturowej

 • wsparcie nauki języka islandzkiego w przedszkolach i szkołach

 • zatrudnienie tzw. nauczycieli wędrownych, posługujących się językami ojczystymi uczniów, by ułatwić im naukę pozostałych przedmiotów takich jak matematyka, przyroda czy historia

 • poprawę dostępu do informacji i szkoleń dla rodziców obcego pochodzenia

 • stronę miasta i Íbúagátt w kilku językach

 • założenie wspólnie z pozostałymi gminami Centrum Informacyjnego dla obcokrajowców

 • Kursy języka islandzkiego dla obcojęzycznych pracowników miasta

 

Sport oraz sprawy dzieci i młodzieży

W trakcie następnej kadencji chcemy:

 • Zwiększyć kwotę dopłaty do zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży do 80.000 kr.

 • Zapewnić dzieciom i młodzieży do 18 roku życia  bezpłatne baseny

 • Zapewnić jeden dla wszystkich dzielnic miasta autobus, który będzie dowozić dzieci i młodzież na zajęcia sportowe i rekreacyjne

 • Poprawić warunki lokalowe tych klubów sportowych i rekreacyjnych, którym brakuje miejsca np. z powodu dużego zainteresowania

 • Zapewnić w szkołach dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży (np. zajęcia muzyczne, teatralne, artystyczne)

myles-tan-84040-unsplash.jpg
 
igor-starkov-505387-unsplash.jpg

Kilka pozostałych punktów naszego programu:

 • Nauka programowania w szkołach podstawowych

 • Linia miejska (Borgarlína) – nowoczesny transport jak w innych europejskich stolicach

 • Bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów szkół średnich

 • Lepiej odśnieżone chodniki i ścieżki rowerowe

 • Zwiększenie liczby ścieżek spacerowych i rowerowych

 • 2% mieszkańców z prawem wyborczym może zażądać posiedzenia Rady Miasta w związku z wybraną sprawą

 • Doroczne zebrania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic