Leigjendur, námsmenn og eldri borgarar mega ekki sitja eftir.

Mikilvægt er að tryggja fjölbreytt framboð húsnæðis í Kópavogi.  Við viljum tryggja að ungt fólk þurfi ekki að flytja úr Kópavogi til að koma sér upp heimili,  heldur verði nægilegt framboð af litlu, hagkvæmu og þar með ódýru húsnæði til kaups eða leigu. Kópavogsbær á að sjá til þess að nægilegt framboð sé af húsnæði fyrir námsmenn, leigjendur, eldri borgara og þá sem þurfa á félagslegum stuðningi að halda.

Kópavogsbær getur leitað samstarfs við byggingafélög verkalýðshreyfingarinnar eins og Bjarg sem er í eigu ASÍ og BSRB um uppbyggingu á nýju húsnæðiskerfi fyrir einstaklinga sem tilheyra lægstu tekjuhópunum. Einnig getur bærinn leitað samvinnu við húsnæðis samvinnufélög við að byggja upp hagstæðan leigumarkað eins og gert hefur verið fyrir námsmenn til margra ára. Horfa má til Kársness með staðsetningu á námsmannaíbúðum sem og nágrenni Hamraborgarinnar. Með þessu móti getur Kópavogsbær skapað úrræði fyrir ungt fólk, aldraða og tekjulága þannig að þeir geti leigt öruggt húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

Nauðsynlegt er að auka framboð á leiguíbúðum með því að gera skattfrjálsar tekjur einstaklinga vegna útleigu á einni íbúð í langtímaleigu. Þannig verði stuðlað að því að íbúðir verði frekar leigðar út til búsetu en til ferðamanna og haldið aftur af hækkunum á leiguverði.

 

Skref okkar að betri húsnæðismarkaði:

  • Samvinna við húsnæðissamvinnufélög á borð við Bjarg.

  • Gæta að framboði á byggingarlóðum þannig að byggðar verði íbúðir af fjölbreyttri stærð og nægt framboð verði af húsnæði í bænum.

  • Tryggja framboð af litlu hagkvæmu íbúðahúsnæði fyrir ungt fólk til kaups eða leigu.

  • Stýra þróun á útleigu íbúða til erlendra ferðamanna svo sem airbnb.

  • Námsmannaíbúðir verði byggðar á Kársnesi í samvinnu við húsnæðisfélög stúdenta.

  • Efla félagslega íbúðakerfið.

IMG_8680.jpg